Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


IIF jest funduszem technologicznym, zainteresowanym inwestycjami w innowacyjne spółki z dziedziny nowych elektronicznych mediów, e-commerce, consumer finance, które w przyszłości będą generować wysokie zyski.

Nie udzielamy pożyczek na rozpoczęcie działalności, ale inwestujemy w przedsięwzięcie swoje środki, w zamian obejmując udziały w spółce. W jeden projekt IIF inwestuje do 1,5 mln € co przekłada się na 30-70% udziałów (w zależności od zaawansowania projektu i jego potencjału).

Współpraca z IIF rozpoczyna się od przedstawienia pomysłu. Wystarczy przesłać nam krótki opis zawierający najistotniejsze kwestie: kompetencje zespołu, cel projektu, potencjał rynku, konkurencja, potrzebne nakłady, a nasz dział analiz rozpatrzy go i w razie zainteresowania skontaktuje się z pomysłodawcą w celu zorganizowania spotkania. W kolejnych etapach następują negocjacje warunków i finalna ocena Komitetu Inwestycyjnego (obiektywne ciało oceniające). Na końcu podpisywana jest umowa, ew. założenie spółki i przelew pieniędzy. Spółki, w które inwestuje IIF stają się samodzielnymi podmiotami prawnymi (zazwyczaj spółką z o.o.).

Przy ocenie projektów brane są pod uwagę następujące elementy: innowacyjność projektu, potencjał rozwoju i możliwość wygenerowania dużej stopy zwrotu. Jedną z metod oceny potencjału projektu jest metoda DCF (analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Brany jest też pod uwagę wkład pomysłodawcy – czy jest to tylko know-how, czy również wkład własny. Ten drugi element nie jest warunkiem koniecznym inwestycji.
 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF RMS VENTURES LLC S.K.A.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2023 Copyright IIF