Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


Dane rejestrowe

 

IIF Spółka Akcyjna

ul. prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków


NIP: 945-18-89-925


REGON: 357086278


KRS: 0000082235

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4 763 570,80 zł

Wpłacony w całości

 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2019 Copyright IIF