Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


IIF S.A.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 20

Budynek Avia, 1 piętro

31-864 Kraków
Tel. 12 376.51.73


  iif.biuro
  www.twitter.com/IIFSA
  www.facebook.com/pages/IIF-SA/220640089112
  \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.iif.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego


KRS 0000082235
Wysokość kapitału zakładowego: 4 693 487,00 zł


NIP: 945-18-89-925


REGON: 357086278

 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2020 Copyright IIF