Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


IIF RMS VENTURES LLC S.K.A.

al. Jana Pawła II 43b

Budynek Podium Park, 10 piętro

31-864 Kraków


  iif.biuro
  www.twitter.com/IIFSA
  www.facebook.com/pages/IIF-SA/220640089112
  \n This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.iif.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego


KRS 0000998467
Wysokość kapitału zakładowego: 350 000,00 zł


NIP: 945-18-89-925


REGON: 357086278

 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF RMS VENTURES LLC S.K.A.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2023 Copyright IIF