Our greatest value is our companies’ success


Registration Data

 

IIF Spółka Akcyjna

al. Jana Pawła II 43b 10 piętro

31-864 Kraków


NIP: 945-18-89-925


REGON: 357086278


KRS: 0000082235

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4 673 496,00 zł

Wpłacony w całości

 
Most popular
Posts categories

IIF S.A.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Search posts

Join us
2022 Copyright IIF