Our greatest value is our companies’ success


Registration Data

 

IIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Jana Pawła II 43b 10 piętro

31-864 Kraków


NIP: 945-18-89-925


REGON: 357086278


KRS: 0001078809

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 350 000,00 zł

Wpłacony w całości

 
Most popular
Posts categories

IIF SP. Z O.O.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
biuro@iif.pl

Search posts

Join us
2024 Copyright IIF