Dla nas największą wartością są sukcesy naszych spółek.


Akcjonariusze

 

  Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Liczba głosów udział w liczbie głosów na WZA
 
 
 
RMS Ventures LLC 21 701 413 92,47% 37 279 733 95,48%
Rafał Styczeń 1 666 067 7,10% 1 666 067 4,27%
Pozostali 99 955 0,43% 99 955 0,26%
RAZEM: 23 467 435 100,00% 39 045 755 100,00%
 
Najpopularniejsze
Kategorie postów

IIF S.A.
al. Jana Pawła II 43b
Budynek Podium Park,
10 piętro
31-864 Kraków
tel. +48 12 376 51 73
biuro@iif.pl

Szukaj w artykułach

Dołącz do nas!
2021 Copyright IIF